Security

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีตำรวจหนองขาม และสถานีดับเพลิง ด้วยเพราะให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังได้จัดระบบสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประจำจุดต่างๆ และระบบพร้อมกล้องวงจรปิดตามประตูทางเข้า–ออก ของโครงการ