CSR & Activities
จัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561
Detail
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2561
Detail
โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/61
Detail

กิจกรรมวันตรุษอัดดาฮา
Detail
สนันสนุนงานงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีราชา”
Detail
การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงฯ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
Detail

โครงการธงขาวดาวเขียว บริษัท ริวะเทค ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท คูโบตาพรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
Detail
ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนวัดหนองค้อ
Detail
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยพะเยา
Detail

การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงฯ บริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน)
Detail
กิจกรรม“โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10”
Detail
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
Detail