CSR & Activities
กิจกรรมตรวจประเมินการประกวดวิสากิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
Detail
โครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (อากาศ/ เสียง) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 และ 2
Detail
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนา Smart City Energy Digital Platform
Detail

ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของชุมชน ปี 2562
Detail
พิธีทำบุญที่ว่าการอำเภอศรีราชา ปี 2562
Detail
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
Detail

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Detail
จัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2561
Detail
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2561
Detail

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/61
Detail
กิจกรรมวันตรุษอัดดาฮา
Detail
สนันสนุนงานงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีราชา”
Detail